ხელსახოცი / პირსახოცი

FOCUS OPTIMUM Z- ქაღალდი 2 ფენა

ხელსახოცი Solo 100 ცალი

FOCUS ULTRA Z- ქაღალდი 2 ფენა

ALLEY მეტალის FOCUS ULTRA Z- ქაღალდი 2 ფენა 500 მლ

ფოკუსი ლაზერის ქაღალდი (150მ)

ფოკუსი სამზარეულოს პირსახოცი

ფოკუსი ლაზერის ქაღალდი (125მ)

ფოკუსი ლაზერის ქაღალდი (85მ)

ფოკუსი მაგიდის დისპანსერის ქაღალდი 250ც

ფოკუსი მაგიდის დისპანსერის ქაღალდი 250ც

ფოკუსი ხელსახოცი (100*32) 24.5/26.5

ფოკუსი ხელსახოცი (50*48) 24/24

ფოკუსი ხელსახოცი (50*24) 30/30

ფოკუსი ხელსახოცი (50*24) 33/33

ფოკუსი ხელსახოცი (50*24) 33/33 დაკეცილი

ფოკუსი ხელსახოცი (100*24) 30/30