ტუალეტის ქაღალდი

ტუალეტის ქაღალდი Selpak 32 ცალი

ფოკუსი გოლდი (24*3) 3 ფენა

ფოკუსი ექსტრა ტუალეტის ქაღალდი (24*3) 2 ფენა

ფოკუსი ოპტიმუმ ტუალეტის ქაღალდი (24*3) 2 ფენა

ფოკუსი ტუალეტის ქაღალდი სმარტი (120) 2 ფენა

ფოკუსი ტუალეტის ქაღალდი ჯუმბო (150 მ) 2 ფენა

ფოკუსი ტუალეტის ქაღალდი ჯუმბო (95 მ) 2 ფენა

ფოკუსი ულტრა ტუალეტის ქაღალდი (24*3) 2 ფენა